Atesty a certifikace

Hlavní typy kapsových filtrů má firma KLIMAIR testovány podle příslušné normy ISO 16890 (dříve EN 779/2012) na nezávislé zkušebně s akreditací pro danou zkušební metodu. Tato zkušebna je uznávaná v zemích EU.

Kvalita výroby ve firmě je zajišťována prostřednictvím certifikovaného systému managementu jakosti pro návrh, vývoj, výrobu a prodej vzduchových filtrů pro Klimatizační a vzduchotechnická zařízení ISO 9001:2015 číslo 42014709.

Certifikace ISO Certifikace ISO