O firmě

Společnost KLIMAIR, spol. s.r.o. byla založena v roce 1991 se zaměřením na výrobu a montáž filtrů pro klimatizační a vzduchotechnická zařízení budov včetně obchodní činnosti. Od svého vzniku procházela společnost zdravým vývojem a rozvíjela se v souladu se svými dosahovanými výsledky. Postupně si získávala stále více zákazníků, kteří dokázali ocenit zejména kvalitu dodávaných filtrů a pružnost při vyřizování objednávek. Získala také zákazníky, kteří si za delší časové období správně vyhodnotili zároveň i ekonomický přínos používání kvalitních filtrů vyrobených firmou KLIMAIR. Několik let se firmě daří prodávat zejména kapsové filtry na náročný západní trh. V současné době je to přibližně 60% celkové produkce, která je exportována do zahraničí.

Odpovědní pracovníci firmy nepřetržitě sledují nejnovější trendy a technologie v oblasti filtrace atmosférického vzduchu a zajišťují tak stálý přísun informací pro pracovníky ve výrobě. Velký význam je přikládán ekologickým aspektům. Filtry jsou v současné době vyráběny v celospalitelném provedení tzn. v rámech z plastu nebo dřeva. Odpadá tím nepříjemné třídění materiálů při likvidaci použitých filtrů. V současné době se zkouší ve firmě další progresivní možnosti zdokonalení výrobků s důkazem na ekologicky příznivý dopad při používání filtrů firmy KLIMAIR.

Výroba a veškerá činnost ve firmě je řízena prostřednictvím certifikovaného systému ČSN EN 9001:2001 od roku 2003.

Aktuálně dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, který je pravidelně dozorován včetně recertifikace.